Home

 

cor-docile.eu

Welkom!

 

Via cor-docile.eu wil ik van harte een luisterend oor bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Dit kan kosteloos per email.

 

Het moge duidelijk zijn dat het hier om een noodoplossing gaat, want er gaat niets boven het persoonlijke contact met een goede vriend of bekende of met een vertrouwenspersoon uit de eigen kerk of gemeente. Ik wil daarom nadrukkelijk niet 'concurreren' met bestaande structuren, personen of instanties. Soms kan er echter de behoefte zijn om liever iets met een externe vertrouwenspersoon te delen. In dat geval wil ik u en jou graag een open oor bieden.

 

Of het nu gaat om lief en leed, vreugde en verdriet, gezondheid en ziekte, of om zaken als identiteit en homoseksualiteit: alles kan met mij gedeeld worden.

 

Professionele vertrouwelijkheid wordt daarbij vanzelfsprekend gegarandeerd. Alles valt onder de zwijgplicht die aan het ambt van predikant verbonden is.

 

U/jij bent van harte uitgenodigd, indien gewenst, contact met mij op te nemen via het emailadres pastor@dburggraaf.nl

 

Hartelijke Groet,

 

ds. D. Burggraaf

 

Willkommen!

 

Mittels cor-docile.eu möchte ich von Herzen ein offenes Ohr bieten an Alle die es benötigen. Dies geschieht kostenlos per Email.

 

Es ist wohl klar, dass es hier irgendwie um einer Art Notlösung handelt, denn der persönliche Kontakt mit einem guten Freund, Bekannter, oder mit einer Bezugsperson aus der eigene Kirche oder Gemeinde ist natürlich immer zu bevorzugen. Ich möchte darum nachdrücklich nicht 'konkurrieren' mit bestehenden Strukturen, Personen oder Instanzen. Aber manchmal möchte man einfach lieber etwas mit einer externen Bezugsperson besprechen. In dem Fall möchte ich Ihnen und Dir gerne ein offenes Ohr bieten.

 

Ob es nun handelt um Freude, Leid, Trauer, Gesundheit und Krankheit, oder um Themen wie Identität und Homosexualität: Alles kann mit mir besprochen werden.

 

Professionelle Vertraulichkeit wird dabei selbstverständlich garantiert. Alles unterliegt der Schweigepflicht welche mit dem Pfarramt verbunden ist.

 

Sie sind / Du bist herzlich eingeladen mich bei Bedarf zu kontaktieren über meine Emailadresse pastor@dburggraaf.nl

 

Herzlichst,

 

Pfarrer D. Burggraaf

 

(c) www.cor-docile.eu

Contact / Kontakt:

 

pastor@dburggraaf.nl